Képviselőtestület

A világiak hivatást kaptak arra, hogy részt vegyenek a sajátos lelkipásztori munkában: a hitoktatásban, az igehirdetésben, a szegények és betegek látogatásában, a kisközösségek irányításában, az ateistákkal való párbeszédben, a szentségekre való felkészítésben, az áldoztatásban, sőt a pap nélküli plébániák vezetésében is. A papok és a világiak közös lelkipásztori munkájának koordinálására a zsinat és a kódex a lelkipásztori tanács létrehozására hív fel, amelynek elnöke a plébános, tagjainak pedig tanácsadói joguk van. Hazánkban a plébániaközösség képviselőtestületének kell betölteniea lelkipásztori tanács és a gazdasági bizottság szerepét.

A világiak küldetése

A lelkiségi csoportok tevékenysége, feladata nem a szoros értelemben vett lelkipásztori munka segítése, ezért szükség van a plébániai élet és a lelkipásztori munka közvetlen szolgálatára is. Ebben célszerű az alábbi csoportok létrejötte és szolgálata:

  • liturgikus csoport: feladata a liturgikus ünnepek széppé tétele, lelkinapok szervezése;
  • hitoktatási csoport: a gyermek-, ifjúsági- és felnőttkatekézis összefogása, táborok, lelkigyakorlatok szervezése a szülők bevonásával;
  • családgondozási csoport: a jegyesoktatás szervezése, fiatal házasok csoportjának indítása, keresztelési oktatás segítése, elváltak gondozása;
  • karitatív csoport: betegek, szegények gondozása, látogatása, segítése, alkalmi és ünnepi akciók;
  • sajtófelelős csoport: a katolikus sajtó termékeinek terjesztése, plébániai videó és könyvtár, templomi faliújság gondozása, plébániai újság szerkesztése, kiadása, helyi médiában való szereplés;
  • kulturális csoport: a közösségi ünnepek (farsang, jótékonysági bál, Mikulás- ünnep) kirándulások, zarándoklatok szervezése;
  • evangelizációs csoport: a hit iránt érdeklődők befogadása a katekumenátus keretében, a nem hívőkkel való kapcsolattartás;
  • társadalmi kapcsolatok munkacsoportja: pályázatok figyelése, készítése, intézése,egyéb intéznivalók felvállalása;
  • műszaki csoport: a templomi, plébániai karbantartások és beruházások szervezése, intézése, lebonyolítása;
  • gazdasági bizottság: az egyházközség tulajdonának gondozása, nyilvántartása, az anyagiak az egyházi és az állami előírásoknak megfelelő kezelése.

Ezeknek a munkacsoportoknak szervezője, koordinálója, összefogója a Képviselőtestület, hiszen ha a plébániának ideálisan nem egyszemélyi vezetéssel kell működnie, hanem kisegyházként, testvéri közösségként, akkor ennek meg kell nyilvánulnia a feladatok végzésében és a vezetésben is, azaz a plébánia irányítása a hívek széles köreinek bevonásával kell, hogy történjen. Ezért “a papok úgy töltsék be vezető tisztségüket, hogy .fogjanak össze a világiakkal, . az emberi tevékenység különböző területein nekik van tapasztalatuk és ők illetékesek.” (CL 27)

Tomka Ferenc: Új evangelizáció című könyve nyomán

A képviselőtestület tagjai:

Beláninec JózsefBeláninec József

Bilák JánosBilák János

Biszinger RóbertBiszinger Róbert

Bocskai IstvánBocskai István

Bozsár MarikaBozsár Mária

Brogyuk AndrásBrogyuk András

Brogyuk SzilviaBrogyuk Szilvia

Fazekas MáriaFazekas Mária

Fedorkó LászlóFedorkó László

Homei Ella FMMElzbieta Homel

Logojda JánosLogojda János

Logojda TímeaLogojda Tímea

Meringer István id.Meringer István

Német SándorNémet Sándor

Olásin JánosOlásin János

Pogány KatalinPogány Katalin

Roszoha AndreaRoszoha Andrea

Sztreha Egyed OFMSztreha Egyed

 ígérettétel itt: