Plébánia

Nagyszőlős – szinte első királyaink idejétől kezdve – királynői birtok és nyaraló volt. 1262-20150121_151226ben királyi kiváltságokat kapott; a 14-15. században élte virágkorát. Első lakói szőlőműveléssel kezdtek foglalkozni az erre kiválóan alkalmas déli hegyoldalakon. 1329-ben Károly Róbert önkormányzati, gazdasági és kereskedelmi jogokkal, kiváltságokkal ruházta fel. Főként iparral, szőlőműveléssel foglalkozó szászok települtek be ide. 1399-ben a Perényiek szőlősi uradalmának központja lett. Ekkor mezővárosi rangra emelkedett, és a megye legjelentősebb helysége lett. Zsigmond király egyik irata Szőlőst már városnak (civitas) nevezi. Hanyatlása a 16-17. században következett be, a török és Habsburg-ellenes harcok idejében.
A város fölé emelkedő Fekete-hegyen állnak az Ugocsa vár romjai. Várnagyát először 1308-ban említik.
A fennálló ősi templom építési ideje nem ismert. Annyi bizonyos, hogy a 13. században már megalapították a plébániát. 1545-ben az ország első plébániái között említik. A templom a hitújítók kezére került, s pusztulásnak indult. Mikor a katolikusok visszaszerezték, már nem volt fedele. Hám János püspök állíttatta helyre. A katolikus hívek szolgálatáról addig a ferencesek gondoskodtak, akiknek kolostorát és templomát a Perényi család már 1693-ban helyreállíttatta. A hívek létszámának megfogyatkozását az is mutatja, hogy 1774-ben a nagyszőlősi egyházközséget a fancsikai plébániához csatolták.
Az ősi plébániát 1863-ban állították vissza. A templomot 1902-ben kifestették. Tornya ez idő tájt kapta mai csúcsos sisakját, előtte barokk sisakot „viselt”. 1959-ben bezárták, gyári raktár lett belőle, miközben a hívek a temetőkápolnát használták. 1989-ben ferences szerzetesek érkeztek Magyarországról. Vezetésükkel újjászületett az egyházközség, s a hívek lelkes munkájával felújították a templomot, melyet 1991-ben Paskai László bíboros szentelt fel.
Műemlék értékű orgonáját 1888-ban az Országh Sándor és fia cég építette. A szovjet korszakban elpusztult.
Az anyakönyvezés kezdete: 1698.
A liturgia nyelve: magyar.

/forrás: az egyházmegye honlapja/

Kisfilm a plébániatemplomról: (a képre kattintva)IMG_7493

IMG_7862_lapos

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?