Vízkereszt

Január10683738_812579482131749_795840842785199932_o 6-án ünnepli a római katolikus egyház Urunk megjelenésének ünnepét. A karácsonynál is ősibb ünnep öröme, hogy az Üdvözítő nem csak a választott nép számára jelent meg, hanem
minden Őt kereső igaz ember számára is. Minden nép hozzá özönlik, és oda hozza kincseit. Eszükbe jut ismét a szép karácsony esti olvasmány Izajás prófétától: “A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. (Iz 9,1)

A napkeleti bölcsek keresték, és meg is találták Őt Betlehemben. Ugyanígy megtalálhatja ma is, aki tiszta szívvel keresi.

Ezen a napon vizet is szentelünk. A víz szentelése igazából nem a napkeleti bölcsekhez kötődik, hanem Jézus megkeresztelkedésének ünnepéhez, amit majd vasárnap ünneplünk. A zsolozsma antifónájából szépen kitűnik, hogy amikor Jézus megkeresztelkedett, akkor az egész világot megszentelte, vagyis isteni életébe akarta vonni.:   “Minden vízforrás megszentelődött, amikor Krisztus dicsőségesen megjelent a földön. Merítsetek vizet az Üdvözítő forrásaiból, mert Krisztus, a mi Istenünk most megszentelt minden teremtményt.”

Ezért is szokás ebben az időben a házakat, lakásokat megszentelni. A házszenteléssel azt kérjük az Üdvözítőtől, hogy jöjjön közénk egészen, lakja be házainkat, életünket, szenteljen meg minket is.

Comments are closed.